ODE AAN DEN HOORN

In Den Hoorn staat de verbondenheid van het verleden met het heden centraal. Er wordt een wandelroute uitgezet langs interessante historische plekken, waar verhalen te beluisteren zijn, een poldertocht voor kinderen georganiseerd, gelinkt aan het beeld De Polsstokspringer. Er komt een fototentoonstelling over de transitie van oud naar nieuw Den Hoorn. Tenslotte wordt op het water het evenement Fanfare voor de Hoornse Vaart gehouden.