ODE AAN MAASLAND

Ook Maasland brengt een 'Ode aan Midden-Delfland'. Als bijdrage aan dit programma van de gezamenlijke kunst- en cultuurpartijen in Midden-Delfland, wordt het Maaslandse landschap vanuit drie invalshoeken belicht: vanuit de ontstaansgeschiedenis, vanuit de kunst en vanuit daadwerkelijke beleving.